Skip navigation

Assignment:แก้ไขแล้ว หัวข้อ “ผนังบ้านต้านความร้อน”ที่เหมาะกับสภาพอากาศของจ.พิษณุโลก

ที่มา:

      เนื่องด้วยปัจจุบันโลกของเราต้องเผชิญกับภาวะโลกร้อน จึงทำให้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดพิษณุโลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกจึงต้องเผชิญกับแสงแดดจัดเกือบตลอดทั้งปี ทำให้หลีกหนีความร้อนไปไม่พ้น ถึงแม้ว่าเราจะสร้างสิ่งก่อสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันแดดแต่ก็ยังเกิดปัญหาความร้อนที่เข้ามายังตัวอาคารได้ การเลือกวัสดุมาทำผนังอาคารจึงควรคำนึงถึงการต้านทานความร้อนด้วย

 เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้มาทำการศึกษาค้นคว้ามีดังนี้

1. ต้องการทราบว่าชาวพิษณุโลกนำวัสดุอะไรมาทำผนังเพื่อป้องกันความร้อนเข้าตัวอาคารในภาวะโลกร้อน

2. เมื่อเปรียบเทียบกับวัสดุทำผนังอื่นๆที่ชาวพิษณุโลกใช้อยู่ ผนังต้านความร้อนนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไร

3. ต้องการทราบว่าในปัจจุบันมีการใช้วัสดุทำผนังต้านความร้อนมากน้อยเพียงใด

4. ต้องการทราบว่าวัสดุทำผนังต้านความร้อนช่วยลดอุณหภูมิที่เข้ามายังตัวบ้านได้มากน้อยเพียงใด

 กระบวนการศึกษา:

1.ค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุที่นำมาทำเป็นวัสดุผนังต้านความร้อน

 2.สัมภาษณ์และสอบถามความคิดเห็นประชาชนที่ใช้วัสดุทำผนังต้านความร้อน

3.วิเคราะห์ข้อมูล

4.ประเมินผลการศึกษาค้นคว้า

 ผลลัพธ์:

1.คาดว่าจะทำให้เราทราบว่าวัสดุทำผนังต้านความร้อนจะช่วยลดความร้อนที่เข้ามายังตัวอาคาร

2.คาดว่าเราจะสามารถนำข้อมูลที่ได้ศึกษานี้ไปใช้ในงานdesignโดยการเลือกใช้วัสดุทำผนังต้านความร้อนในการออกแบบโครงการที่สภาพภูมิประเทศอยู่ในเขตร้อน

3.สามารถนำไปประยุกย์ใช้ในงานdesign ในการใช้วัสดุทำผนังต้านความร้อนในการทำผนังบางจุดที่ต้องรับความร้อนมากๆ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ:

               คาดว่าน่าจะทำให้เราทราบว่าวัสดุทำผนังชนิดใดที่ช่วยลดอุณหภูมิจากความร้อนที่เข้ามายังตัวอาคารได้ วัสดุชนิดนั้นมีข้อดีข้อเสียเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติกับวัสดุเเบบเก่าที่ชาวพิณุโลกเคยใช้อย่างไร   ซึ่งนำข้อมูลที่ได้ศึกษาวิเคราะห์มานำปปรับใช้ในการออกแบบงาน สถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตฃองผู้อยู่อาศัยให้ดีขึ้น

   

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: