Skip navigation

Site&lawเกี่ยวกับapartment

รูปแบบห้อง

 • พื้นที่ห้องไม่ควรเกิน 30 m2 (studio) / 60 m2 (1 BR) / 90 m2 (2 BR) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแนวคิดและวิธีการจัดพื้นที่ภายในห้องต้องสมเหตุสมผลกับขนาดห้องที่เปลี่ยนแปลงไป ตัวเลขที่ให้เป็นค่าที่เผื่อเอาไว้อาจต้องมีการปรับลดลงอีกทีในขั้นตอนการออกแบบ
 • ภายในห้องพัก โดยเฉพาะห้องนอนควรมีพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งอยู่ติดกับภายนอกอาคารเพื่อทำช่องเปิดระบายอากาศ
 • ประเด็นย่อยที่ต้องคำนึงถึง พื้นที่วางระบบปรับอากาศ (Condensing unit) พื้นที่วางเครื่องซักผ้าและตากผ้าขนาดกระทัดรัด
 • การวางตำแหน่งห้องน้ำอย่าลืมคำนึงถึงตำแหน่งช่อง Shaft และงานระบบโดยรวม
 • การคิดพื้นที่ให้เน้นพื้นที่ภายในห้อง ส่วนของระเบียงเป็นส่วนเสริมอาจไม่คิดรวมเข้าไปด้วย เช่น ห้องพักสตูดิโอขนาด 25 + 4 (หมายความว่าพื้นที่ภายในห้อง 25 m2 และส่วนของระเบียงภายนอก 4 m2
 • จำนวนของห้องพักแต่ละชนิดให้คำนวนเอาเองตามความเหมาะสมเนื่องจากขนาดพื้นที่ของแต่ละคนไม่เท่ากัน โดยปกติแล้วสัดส่วนของห้องที่เล็กที่สุดจะมีจำนวนมากที่สุดเช่น ห้องสตูดิโออาจมีประมาณ 50% ของจำนวนห้องทั้งหมดที่เหลือเป็นห้องแบบ 1BR และ 2BR เป็นต้น

โครงสร้างและวัสดุ

 • โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้โครงสร้าง คสล. แบบเสาคานทั่วไป Span เสาหากจะให้ประหยัดพื้นที่โดยสามารถจอดรถใต้อาคารได้จะมีขนาดประมาณ 5.00 m + ขนาดความกว้างเสา (จอด 2 คัน) หรือ 7.50 m + ขนาดความกว้างเสา (จอด 3 คัน)
 • พื้นภายในห้องอาจใช้ระบบพื้นสำเร็จรูป หรือหล่อในที่ก็ได้ แต่หลังคาไม่ควรใช้ Slab เพราะจะร้อนมาก
 • ควรเผื่อพื้นที่วางถังเก็บน้ำด้านบนของตัวอาคารไว้ด้วย และอย่าลืมคำนึงถึงลักษณะของรูปด้านที่จะออกมาในภาพรวม โดยส่วนใหญ่จะวางตำแหน่งไว้ด้านบนของช่องบันไดแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงานออกแบบแต่ละคน
 • “ผนังกันไฟ” หมายความว่า ผนังทึบที่ก่อด้วยอิฐธรรมดาหนาไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร และไม่มีช่องที่ให้ไฟหรือควันผ่านได้ หรือจะเป็นผนังทึบที่ทำด้วยวัสดุทนไฟอย่างอื่นที่มีคุณสมบัติในการป้องกันไฟได้ดีไม่น้อยกว่าผนังที่ก่อด้วยอิฐธรรมดา หนา 18 เซนติเมตร ถ้าเป็นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กต้องหนาไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร (กฏกระทรวงฉบับที่ 55)
 • โครงสร้างส่วน Façade และหลังคาอาจมีวัสดุโครงสร้างระบบอื่นเข้ามาผสมผสานได้ตามความเหมาะสม

กฏหมายอาคาร

 • ห้องนอนในอาคารให้มีความกว้างด้านแคบที่สุดไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร (กฏกระทรวงฉบับที่ 55 หมวด 2 ส่วนที่ 2 ข้อ 20)
 • บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก สำนักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย์ โรงงาน และอาคารพิเศษ สำหรับที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร แต่สำหรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสองบันได และแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร (กฏกระทรวงฉบับที่ 55 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 24)
 • บันไดตามข้อ 24 จะต้องมีระยะห่างไม่เกิน 40 เมตร จากจุดที่ไกลสุดบนพื้นชั้นนั้น (กฏกระทรวงฉบับที่ 55 หมวด 2 ส่วนที่ 3 ข้อ 25)
 • อาคารอยู่อาศัย และอาคารอยู่อาศัยรวม ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่า 30 ใน 100 สวนของพื้นที่ชั้นใดชั้นหนึ่งที่มากที่สุดของอาคาร (กฏกระทรวงฉบับที่ 55 หมวด 3 ข้อ 33) ข้อนี้ดูดีๆน่าจะผิดกันเยอะ เพราะ 30% ไม่ใช่ของที่ดิน แต่เป็นพื้นที่อาคารชั้นที่มีพื้นที่มากที่สุดในอาคาร
 • ให้ดูกฏกระทรวงฉบับ 55 หมวด 4 เรื่องแนวอาคารและระยะร่นต่างๆให้ดี ในกรณีที่มีอาคารมากกว่าหนึ่งหลังในเขตที่ดินเดียวกันต้องเว้นระยะตามที่กำหนดไว้ด้วย
 • โหลดกฏหมายเพิ่มเติมที่เว็บ ASA > http://asa.or.th/?q=node/98701

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: